Inspekční letecké snímkování v IR spektru


 

Termografie: Inspekční letecké snímkování v IR spektru

 

Inspekce budov
Provádíme inspekční letecké snímkování ve viditelném spektru (rozlišení 4K video, až 42 MPx fotografie) a v infračerveném spektru (termografie, rozlišení 640×512 pixelů, video a radiometrické snímky), sloužící k monitoringu a kontrole komplexních plášťů stavebních objektů, dílčích stavebních konstrukcí, těžko přístupných míst a lokalit – zateplení, zatékání, komíny, římsy, okna, okapy, atiky, svody, vikýře, apod.

 

Fotovoltaické elektrárny
Provádíme technické inspekce fotovoltaických elektráren, neboli zkráceně FVE. Zaměřujeme se na FVE o výkonu 2,5 MW a vyšším (přibližná hranice efektivnosti) a dále na FVE umístěné na hůře dostupných místech a lokalitách (střechy budov, svahy, apod.).

 
Zaujala vás služba Inspekční letecké snímkování v IR spektru? Zadejte nám poptávku
 

Reference
Inspekce plášťů průmyslového objektu – Hala logistického centra
Inspekce fotovoltaické elektrárny