Pasportizace ploch

 

Pasportizace ploch

 
Nabízíme provedení technické pasportizace význačných ploch v rámci libovolného areálu – výrobní závody, logistické parky, sportovní areály, ubytovací komplexy, parky, golfová hřiště, městské areály apod. Tento produkt je schopen velmi efektivně a ve značné míře nahradit konvenční geodetické služby zaměřené právě na pasport ploch. Časová úspora realizace se přibližně pohybuje okolo 50 %, přičemž finanční úspora činí až 20 % oproti konvenčním geodetickým metodám.
 
Co klient získá

 • Nástroj pro efektivní správu svého areálu (rozsah údržby jednotlivých ploch)
 • Detailní přehled o výměrách jednotlivých význačných ploch s přesností v řádu centimetrů
 • Interaktivní ortofoto mapu areálu v podobě vícevrstvého PDF souboru (jednotlivé vrstvy představují dílčí význačné plochy)
 • Možnost propojení výstupu s výnosem katastrální mapy
 • Možnost začlenění výstupu do GIS systému klienta
 • Podklad pro plánování projekčních prací v rámci daného areálu či přilehlého okolí
 • Ucelený náhled na plochu areálu ve vysokém rozlišení (cm/pix) s možností provádění vlastního měření délek a ploch
 • Rychlejší a efektivnější sběr dat, zpracování výstupu v řádu dnů
 • Výstupy je možné ověřit autorizovaným geodetem

 

Parametry produktu
Jedná se o přesné stanovení plošných výměr jednotlivých význačných ploch, mezi něž typicky patří:

 • Zastavěné plochy
 • Komunikace, odstavné a parkovací plochy
 • Technologie
 • Chodníky
 • Zeleň, vodní plochy a další

Součástí prací je rovněž geodetické zaměření sady vlícovacích bodů, které zvyšují přesnost celkového výstupu až na 99 %.
 

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili ideální nabídku

 • Hranice předmětného areálu
 • Lokalitu nebo umístění areálu s ohledem na přípravu leteckého snímkování ve vztahu k platné legislativě

 
Reference
Pasportizace logistického parku
Orea Resort Devět Skal
 
Zaujala vás služba Pasportizace ploch? Zadejte nám poptávku