Měření


 

Měření

 

Kubatury
Provádíme měření kubatur sypkých hmot či dílčích terénních útvarů a objektů zájmu s přesností jednotek % oproti konvenčním metodám.

 

Délky/Plochy
Provádíme měření délek a ploch zájmových objektů, prostřednictvím námi zpracovaných výstupů. Přesnost měření se odvíjí od výchozího rozlišení daného výstupu.

 

Termografie
Provádíme inspekční letecké snímkování ve viditelném spektru (rozlišení 4K video, až 42 MPx fotografie) a v infračerveném spektru (termografie, rozlišení 640×512 pixelů, video a radiometrické snímky), sloužící k monitoringu a kontrole komplexních plášťů stavebních objektů, dílčích stavebních konstrukcí, těžko přístupných míst a lokalit – zateplení, zatékání, komíny, římsy, okna, okapy, atiky, svody, vikýře, apod. Podívejte se na naše referenční projekty.

 
Zaujala vás služba Měření? Zadejte nám poptávku
 

Reference
Měření kubatury sanované horniny pro kontrolní účely
Výstavba obchodního centra