3D Modely


 

3D Modely

 

3D Vizualizace objektů
Vytváříme fotorealistické virtuální modely daných objektů v měřítku (stavební objekty, modely dílčích částí objektů, apod.), jež mohou sloužit k vizualizaci daného objektu, výpočtům objemů, měření délek a ploch, provádění řezů, k projekčním pracím, jako podklad pro 3D tisk a k dalším aplikacím. Export modelů v libovolném formátu dle požadavků zadavatele a typu využití. Možnost umístění modelu do reálného souřadného systému (S-JTSK). Předání náhledů ve 3D PDF či prostřednictvím on-line distribuce.

 

Digitální modely povrchu
Vytváříme virtuální modely terénu včetně všech souvisejících objektů (digitální modely terénu, výškové modely terénu, modely dílčích částí objektů, apod.), jež mohou sloužit k vizualizaci daného objektu, výpočtům objemů (např. výpočty kubatur deponovaných sypkých hmot, dílčích terénních útvarů, apod.), měření délek a ploch, provádění řezů, k projekčním pracím, jako podklad pro 3D tisk a k dalším aplikacím. Export modelů v libovolném formátu dle požadavků zadavatele a typu využití. Možnost umístění modelu do reálného souřadného systému (S-JTSK). Předání náhledů ve 3D PDF či prostřednictvím on-line distribuce.

 

 

 
Zaujala vás služba 3D modely? Zadejte nám poptávku
 

Reference
3D Model zříceniny hradu
3D model sportovního areálu